فراخوان جذب عامل فروش و نماینده فعال در سراسر کشور

شرکت ویرا نگار فکر، در راستای توسعه فعالیت های بازاریابی و فروش محصولات نرم افزاری خود از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به منظور اعطای " نمایندگی " و " همکار فروش" دعوت به همکاری می نماید که شرایط، ضوابط و تسهیلات هر کدام به شرح زیر می باشد:

شرایط جذب عامل فروش

- پایبندی به اصول و قوانین نظام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
- پایبندی به قوانین، مقررات و آیین نامه های شرکت ویرا نگار فکر
- دارا بودن محل کار مشخص و شماره تلفن
- داراي رزومه کامل و سوابق مثبت در زمینه ارائه خدمات و عرضه محصولات نرم افزاري
- عدم تعهد سقف ریالی فروش برای همکار فروش
- پورسانت حداقل 15 درصدی به ازای فروش هر نسخه نرم افزاری طبق لیست قیمت مصوب شرکت در هر دوره
- ارایه گزارش هاي ادواري به امور نمایندگی شرکت
- اشراف به نرم افزار مذکور در حدی که مورد تایید کارشناس شرکت باشد
- آموزش بسته های نرم افزاری که تعهد آموزش دارند به عهده شرکت می باشد
- پشتیبانی مورد نیاز در قالب گارانتی نرم افزار به عهده شرکت می باشد

شرایط جذب نماینده فعال

این روش ویژه اشخاص حقوقی و شرکت ها میباشد که در آن معرفی مشتری، نصب و آموزش محصول با نماینده می باشد که شرایط و تسهیلات این روش به شرح زیر می باشد:
- پایبندی به اصول و قوانین نظام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
- پایبندی به قوانین، مقررات و آیین نامه های شرکت ویرا نگار فکر
- دارا بودن محل کار مشخص و شماره تلفن
- بومی بودن نماینده در محدوده اخذ نمایندگی
- حضور نماینده در دفتر مرکزی شرکت ویرا نگار فکر به منظور عقد قرار داد و آموزش های اولیه
- عقد قرارداد نمایندگی فروش
- داراي رزومه کامل و سوابق مثبت در زمینه ارائه خدمات و عرضه محصولات نرم افزاري
- تعهد سقف ریالی فروش برای نماینده فروش
- پورسانت حداقل 20 درصدی به ازای فروش هر نسخه نرم افزاری طبق لیست قیمت مصوب شرکت در هر دوره
- ارایه گزارش هاي ادواري به امور نمایندگی شرکت
- اشراف به نرم افزار مذکور در حدی که مورد تایید کارشناس شرکت باشد
- آموزش بسته های نرم افزاری که تعهد آموزش دارند به عهده شرکت می باشد
- پشتیبانی مورد نیاز در قالب گارانتی نرم افزار به عهده شرکت می باشد
- اشراف به نرم افزار مذکور در حدی که مورد تایید کارشناس شرکت باشد
- آموزش بسته های نرم افزاری که تعهد آموزش دارند به عهده شرکت می باشد
- پشتیبانی مورد نیاز در قالب گارانتی نرم افزار به عهده شرکت می باشد
- تضمین حداقل فروش سالیانه
- ارایه چک تضمینی جهت حسن انجام تعهدات
و...