نرم افزار حسابداری فروشگاهی

یکی از مهمترین مزیت های استفاده از نرم افزار حسابداری فروشگاهی، توانایی تولید بار کد کالا و شناسایی کالاها از روی بارکد آنهاست که عملاً سرعت صدور فاکتور را در فروشگاه ها بالا برده است. استفاده از نرم افزار های حسابداری با قابلیت اتصال به بارکد خوان، به مراتب راحت تر از نرم افزار های حسابداری ساده می باشد چرا که به دلیل حجم زیاد تقاضا در فروشگاه ها نیاز به سرعت بیشتر برای صدور فاکتور مشتریان است که این امر با استفاده از نرم افزار حسابداری فروشگاهی قابل ارائه می باشد. نرم افزار حسابداری فروشگاهی شرکت ویرا نگار فکر دارای امکانات متنوعی می باشد که می تواند تمام نیاز های مدیر یک فروشگاه را برطرف نماید.

ویژگی های کلی نرم افزار حسابداری فروشگاهی

- مدیریت اطلاعات پایه
- مدیریت اشخاص
- مدیریت انبار
- مدیریت فاکتورهای فروش، برگشت از فروش، خرید، و برگشت از خرید
- مدیریت عملیات مالی شامل دریافت و پرداخت ها
- مدیریت گزارشات
- ابزار
- تنظیمات
- قابل اتصال به شبکه با کاربر نا محدود
- ارائه خدمات پشتیبانی شبانه روزی

امکانات نرم افزار حسابداری فروشگاهی

اطلاعات پایه

- تعریف واحد کالا به صورت نامحدود
- تعریف بانک ها
- تعریف حساب بانکی با تعیین موجودی اول دوره
- تعریف گروه صندوق
- تعریف صندوق با امکان تعیین موجودی اول دوره
- تعیین درصد مالیات سالانه
- ثبت مشخصات واحد صنفی

اشخاص

- مدیریت اشخاص با ثبت اطلاعات کامل شخصی و مالی

انبار

- تعریف انبار با اختصاص نوع انبار و نام انباردار
*** لیست انبارگردانی شامل :
- همه کالا ها
- کالاهای دارای موجودی
- کالاهای بدون موجودی
- کالاهای دارای مغایرت موجودی
- لیست انبارگردانی
- کالاهای بیشتر از نقطه سفارش
- کالاهای کمتر از نقطه سفارش
- کالاهای برابر با نقطه سفارش
- کالاهای با موجودی منفی
*** صدور سند انبار گردانی
- صدور سند اضافات
- صدور سند کسورات

کالا

- تعریف گروه کالا به صورت نامحدود
*** تعریف کالا با جزئیات زیر به صورت نامحدود
- چک کردن تکراری نبودن کالا هنگام ثبت
- اعمال یا عدم اعمال معاف بودن کالا از مالیات
- اختصاص ایران کد
- اختصاص بارکد
- اختصاص انبار
- اختصاص نقطه سفارش برای کنترل موجودی انبار و هشدار دهی هنگام صدور فاکتور
- امکان ثبت توضیحات
- انتخاب واحد کالا
- تعیین موجودی و موجودی اول دوره
- تعیین آخرین قیمت خرید
- تعیین قیمت فروش عمده و خرده
- تعیین تصویر کالا به صورت نا محدود
- امکان چاپ گروهی کالا ها و کل کالا ها
- امکان ویرایش مشخصات کالا
- حذف کالا
- جستجوی کالا بر اساس نام و کد

خرید و برگشت از خرید

- امکان ثبت شماره فاکتور خرید
- تاریخ فاکتور
- تاریخ سفارش
- تاریخ تحویل
- انتخاب طرف حساب فاکتور با امکان جستجوی سریع
- امکان ثبت کالا با بارکد، کد دستی، انتخاب گروه و نام کالا
- تعیین قیمت خرید
- تعیین تعداد خرید
- امکان افزایش و کاهش تعداد اقلام هر سطر فاکتور با کلیک و شورتکات
- امکان اعمال تخفیف عددی و درصدی سطری
- امکان اعمال مالیات و ارزش افزوده
- امکان ثبت اشانتیون
- مشاهده مبالغ فاکتور اعم از جمع کل، جمع مالیات، جمع تخفیف و مبلغ قابل پرداخت
- تعیین پرداختی فاکتور در صورت وجود و یا ثبت حواله یا چک
- امکان ثبت توضیحات
- امکان درج مبلغ قابل پرداخت فاکتور با یک کلیک و بدون نوشتن مبلغ
- ثبت فاکتور به صورت نقدی
- امکان بازکردن منوی واحد کالا، کالا و مشتری به صورت سریع و بدون بستن فاکتور
- صفر شدن فاکتور بعد از ثبت به صورت اتوماتیک
- امکان چاپ سریع
- امکان مشاهده پیش نمایش فاکتور و چاپ

فروش و برگشت از فروش

- امکان ثبت شماره فاکتور خرید
- تاریخ فاکتور
- تاریخ سفارش
- تاریخ تحویل
- انتخاب طرف حساب فاکتور با امکان جستجوی سریع
- امکان ثبت کالا با بارکد، کد دستی، انتخاب گروه و نام کالا
- تعیین قیمت خرید
- تعیین تعداد خرید
- امکان افزایش و کاهش تعداد اقلام هر سطر فاکتور با کلیک و شورتکات
- امکان اعمال تخفیف عددی و درصدی سطری
- امکان اعمال مالیات و ارزش افزوده
- امکان ثبت اشانتیون
- مشاهده آخرین قیمت فروش کالای انتخاب شده به مشتری
- مشاهده موجودی انبار کالای انخاب شده
- چک کردن موجودی انبار هنگام افزودن کالا در فاکتور
- چک کردن موجودی و نقطه سفارش کالا هنگام ثبت فاکتور و صدور هشدار رو به پایان بودن کالا
- مشاهده مبالغ فاکتور اعم از جمع کل، جمع مالیات، جمع تخفیف و مبلغ قابل پرداخت
- تعیین پرداختی فاکتور در صورت وجود و یا ثبت حواله یا چک
- امکان ثبت توضیحات
- امکان درج مبلغ قابل پرداخت فاکتور با یک کلیک و بدون نوشتن مبلغ
- ثبت فاکتور به صورت نقدی
- امکان بازکردن منوی واحد کالا، کالا و مشتری به صورت سریع و بدون بستن فاکتور
- صفر شدن فاکتور بعد از ثبت به صورت اتوماتیک
- امکان چاپ سریع
- امکان مشاهده پیش نمایش فاکتور و چاپ

عملیات مالی

*** ثبت دریافتی ها
نقدی :
- ثبت دریافتی نقدی با انتخاب تاریخ، نام مشتری، درج مبلغ دریافتی و شرح سند
- امکان نمایش، جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس نام صندوق دریافت کننده
- امکان حذف سند ثبت شده حواله :
- ثبت حواله دریافتی با انتخاب تاریخ، مشتری، درج مبلغ حواله، شرح سند و انتخاب بانک
- امکان نمایش، جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس نام بانک دریافت کننده
- امکان حذف سند ثبت شده
چک :
- جستجو و مشاهده سررسید روز و تاریخ انتخابی
- افزودن چک با قابلیت ثبت اطلاعات دقیق چک مثل، تاریخ، طرفحساب، صادر کننده، بانک، مبلغ، سریال و...
- خواباندن چک به حساب
- خواباندن چک نزد صندوق
- تعیین وضعیت وصول چک و افزایش موجودی بانک و صندوق
- جستجوی سریع چک بر اساس سریال و طرفحساب
*** ثبت پرداختی ها
نقدی :
- ثبت پرداختی نقدی با انتخاب تاریخ، نام مشتری، درج مبلغ دریافتی و شرح سند - امکان نمایش، جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس نام صندوق پرداخت کننده - امکان حذف سند ثبت شده حواله :
- ثبت حواله پرداختی با انتخاب تاریخ، مشتری، درج مبلغ حواله، شرح سند و انتخاب بانک
- امکان نمایش، جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس نام بانک پرداخت کننده
- امکان حذف سند ثبت شده
چک :
- جستجو و مشاهده سررسید روز و تاریخ انتخابی
- افزودن چک با قابلیت ثبت اطلاعات دقیق چک مثل، تاریخ، طرفحساب، صادر کننده، بانک، مبلغ، سریال و...
- برداشت چک از حساب
- برداشت چک از صندوق
- برداشت از چک های دیگران
- تعیین وضعیت وصول چک و کاهش موجودی بانک و صندوق
- جستجوی سریع چک بر اساس سریال و طرفحساب
*** ثبت هزینه ها
- تعریف گروه هزینه ها
- ثبت هزینه با تاریخ، صندوق پرداخت کننده، مبلغ و...
- نمایش هزینه ها بر اساس بازه تاریخی
- امکان حذف هزینه انتخابی
- امکان چاپ هزینه ها به همراه جمع مبلغ کل
*** انتقال وجه
- انتقال وجه بین صندوق ها با امکان جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس صندوق
- امکان حذف سند
*** انتقال وجه از صندوق به بانک
- انتقال وجه از صندوق به بانک با امکان جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس بانک
- امکان حذف سند
انتقال وجه از بانک به صندوق
- انتقال وجه از بانک به صندوق با امکان جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس بانک
- امکان حذف سند
*** انتقال وجه بین بانک ها
- انتقال وجه از بانک به بانک با امکان جستجو در بازه های تاریخی و بر اساس بانک مبدا و مقصد
- امکان حذف سند

گزارشات

- گزارش گیری از فاکتور های فروش بر اساس بازه تاریخی، مشتری و شماره فاکتور
- گزارش گیری از فاکتور های برگشت از فروش بر اساس بازه تاریخی، مشتری و شماره فاکتور
- گزارش گیری از فاکتور های خرید بر اساس بازه تاریخی، مشتری و شماره فاکتور
- گزارش گیری از فاکتور های برگشت از خرید بر اساس بازه تاریخی، مشتری و شماره فاکتور
- مشاهده مبالغ قابل پرداخت و مانده حساب در کلیه گزارشات فاکتورها بدون باز کردن فاکتور
- ویرایش طرفحساب فاکتورها
- ویرایش تعدادی کالاهای فاکتور
- ویرایش توضیحات فاکتور
- افزودن کالا به فاکتور ثبت شده
- حذف سطری کالا از فاکتور
- گزارش از موجودی کالا ها در انبار
- جستجو بر اساس انبار، گروه و نام کالا
- چاپ سند موجودی تعدادی و ریالی انبار برای اول دوره و انبار در گردش
- گزارش از تاریخچه گردش تعدادی کالا
- گزارش گیری بر اساس بازه تاریخی، گروه و نام کالا
- چاپ سند گردش کالا
- گزارش از تراکنش های بانکی
- گزارش گیری بر اساس بازه تاریخی و نام بانک با قابلیت چاپ سند
- گزارش از موجودی صندوق ها
- گزارش از موجودی بانک ها
- گزارش از گردش حساب مشتریان
- گزارش گیری بر اساس بازه تاریخی، مشتری انتخاب شده، همه مشتریان
- مرتب سازی سند بر اساس شماره ردیف ثبتی یا تاریخ ثبتی
- نمایش مجموع بدهکار / بستانکار و مانده حساب کل
- نمایش گردش نقدی و کارت خوان
- چاپ سند ایجاد شده از گزارش گردش حساب
- گزارش سود و زیان ناخالص
- گزارش سود و زیان خالص
- امکان اتصال به نرم افزار صندوق فروشگاهی جهت ایجاد فایل گزارش سه ماهه دارایی

ابزار

- گروه بندی دفترچه تلفن
- دفترچه تلفن با قابلیت ثبت اشخاص در گروه منتخب
- تنظیمات ثبت تلفن ها از بخش های دیگر نرم افزار
- یادداشت روز و تنظیم تاریخ یاد آوری با قابلیت غیر فعال کردن و حذف یادداشت
- راهنما
- تنظیم تاریخ سیستم
- تغییر اندازه صفحه نمایش

تنظیمات

- مدیریت کاربران و سطوح دسترسی
- پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات دستی و خودکار با تعیین مسیر پیش فرض پشتیبان گیری
- تعویض تصویر پس زمینه نرم افزار
- فعال یا غیر فعال بودن آهنگ پس زمینه هنگام ورود به نرم افزار
*** تنظیمات چاپ
- نمایش لیست چاپگرهای متصل به کامپیوتر
- اندازه برگ چاپ (A4,A5,8cm)
- نام چاپگر پیش فرض
- مدیریت فعال بودن پرینت مستقیم و سریع
- مدیریت فعال بودن فال روز هنگام چاپ فاکتور
- فعال بودن مانده کل هنگام چاپ فاکتور
*** تولید بارکد
- انتخاب متن بارکد
- انتخاب عنوان متن
- فعال بودن عنوان هنگام چاپ بارکد
- انتخاب روش کد گذاری از 27 روش ممکن
- تنظیم طول و عرض بارکد
- انتخاب عرض میله ها
- انتخاب محل قرارگیری
- انتخاب رنگ بارکد و رنگ پس زمیته
- انتخاب فونت بارکد
- کد گذاری و مشاهده
- ذخیری سازی به صورت تصویر
- مشاهده و چاپ بارکد
*** تنظیمات هشداردهی هنگام صدور فاکتور
- فعال بودن هشدار نقطه سفارش
- هشدار کمبود موجودی هنگام افزودن کالا در سبد خرید فاکتور جاری
*** تنظیمات تخفیف گروهی
- فعال بودن یا عدم فعال بودن تخفیف
- تعیین درصد تخفیف
- تعیین عدد تخفیف
*** تنظیمات عددی فاکتور
- فعال بودن قیمت عمده یا خرده
- فعال بودن شرایط فروش نقدی
- تعیین مقدار پیش فرض تعداد کالا

سایر

- نمایش تقویم و ساعت شمسی در صفحه اصلی نرم افزار
- نمایش نام واحد صنفی در بالای صفحه اصلی
- نمایش کاربر جاری، صندوق، بانک و اخرین ورود کاربر به نرم افزار در صفحه اصلی
- نمایش نام کامپیوتر، کاربر کامپیوتر و آی پی کامپیوتر
- توانایی تغییر کاربر به صورت سریع
- به روز رسانی نرم افزار از راه دور
- سفارشی کردن نرم افزار با قیمت توافقی

سفارش نرم افزار حسابداری فروشگاهی

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل نمایید.

تصاویر نرم افزار حسابداری فروشگاهی

برخی از صفحات کاربری نرم افزار حسابداری فروشگاهی

در حال به روز رسانی