ارزش ها و منشور اخلاقی ویرا نگار فکر

چه چیز هایی برای ما ارزش به شمار می آید

- توکل به خداوند باری تعالی
- احترام به تمامی انسانها
- فعالیت با احساس مسولیت
- استفاده از جدید ترین تکنولوژی
- پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای

ماموریت ویرا نگار فکر

- تولید نرم افزارهای هوشمند و با کیفیت
- تولید سخت افزارهای خاص منظوره
- کار آفرینی در دهکده جهانی وب
- ایجاد رضایت مندی مشتریان
- توسعه تجارت الکترونیک