افتخارات ویرا نگار فکر

برخی از افتخارات کسب شده شرکت ویرا نگار فکر


- معرفی نام شرکت ویرا نگار فکر در سامانه ثبت صندوق و نرم افزار فروش سازمان امور مالیاتی کشور (در خصوص اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی)
- عضویت به عنوان واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل آیت الله آملی
- اولین شرکت تولید کننده نرم افزار جامع صندوق فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در شمال کشور
- کسب رتبه TRL، 6 برای نرم افزار جامع مدیریت مشاور املاک در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فن آوری و فن بازار
- کسب تاییدیه از اتاق اصناف شهرستان آمل جهت نصب نرم افزار صندوق فروشگاهی اداره مالیات
- کسب تاییدیه از صنف رایانه شهرستان آمل جهت نصب نرم افزار صندوق فروشگاهی اداره مالیات
- همکاری با اتحادیه های کشور جهت نصب نرم افزار صندوق فروشگاهی سازمان امور مالیاتی کشور
- بیش از صدها نصب و راه اندازی موفق انواع نرم افزار در سراسر کشور
- چاپ مقالات علمی معتبر در مجامع علمی بین المللی توسط اعضای شرکت