در انتخاب بسته پشتیبانی نرم افزار های خود دقت نمایید !

ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری بسته های نرم افزاری در ادامه استقرار و راه اندازی سیستم ها و به منظور حفظ کارائی سیستم ها و تداوم سرویس دهی آنها بوده که در قالب قراردادهای نگهداری و پشتیبانی شامل موارد زیر می باشد :
- خدمات مشاوره‌ای متناسب با نوع کسب و کار‌
- برپا نگهداشتن نرم افزار و رفع اشکالات بوجود آمده جهت بهره برداری مطلوب
- خدمات مشاوره‌ای برای مراقبت از پایگاه داده‌
- نصب و راه اندازی آخرین ویرایش های نرم افزار بر روی کامپیوترهای کارفرما
خدمات پشتیبانی و نگهداری با روش های زیر قابل ارایه خواهند بود:
- پاسخگوئی از طریق تلفن
- پشتیبانی از طریق اینترنت و با برقراری ارتباط برخط (ONLINE) با کامپیوترهای کارفرما و رفع اشکال آنی
- حضور کارشناسان در محل کارفرما و رفع اشکال حضوری
جدول تعرفه پشتیبانی
شش ماهه یک ساله دو ساله
90 هزار تومان 150 هزار تومان 250 هزار تومان