اخبار ویرا نگار فکر

بارگذاری نسخه جدید وبسایت شرکت ویرا نگار فکر - 22 بهمن 1395

نسخه اول وبسایت 2017 شرکت ویرا نگار فکر به صورت آزمایشی بارگذاری شد.

شرکت در راهپیمایی 22 بهمن - 22 بهمن 1395

شرکت ویرا نگار فکر با اعضای خود در راهپیمایی بزرگ و ملی 22 بهمن 1395 حضور یافت.