سایر اخبار

تغییر در ضوابط و چگونگی ارائه صورت معاملات فصلی مودیان از ابتدای سال 1396 - 4 اسفند 1395

به اطلاع می رساند در راستای اجرای ماده 169 اصلاحیه مورخ 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم، تغییراتی در ساختار بسته های دریافت اطلاعات صورت معاملات فصلی صورت گرفته است. این تغییرات که از ابتدای سال 1396 لازم الاجرا خواهد بود و صورت معاملات سال 1396 و پس از آن باید بر این اساس تهیه و ارائه گردد، به شرح ذیل می باشد :
- تغییر در اقلام گزارش خرید
- تغییر در اقلام گزارش فروش
- تغییر در اقلام گزارش پرداخت قرارداد
- ایجاد گزارش جدید دریافت قرارداد
- ایجاد گزارش جدید صادرات
- ایجاد گزارش جدید واردات
- ایجاد گزارش جدید حق العمل کاری
- ایجاد گزارش جدید حمل و نقل بار
- ایجاد گزارش جدید حمل و نقل مسافر
- ایجاد گزارش جدید بیمه
- ایجاد گزارش جدید قرارداد اجاره
تاکید می گردد نسخه های نرم افزار برخط و غیر بر خط، مطابق با این تغییرات از ابتدای سال 1396 اجرایی و در اختیار مودیان محترم قرار داده خواهد شد و دریافت اطلاعات سال 1395 و پیش از آن، کماکان با مقررات و قالب های قبلی به قوت خود باقیست.
منبع خبر : سازمان امور مالیاتی کشور